Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden van VandenBrinkTrainingen (PT-studio & Coaching praktijk VDBT)
te Apeldoorn, Versie 2.0. Datum 01-03-2022 (Hoornaar 31 PT-studio) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 20-11-2018 onder KVK nummer 73136441 

 1. OVEREENKOMST


  De overeenkomst tussen Vandenbrinktrainingen en de klant is gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de klant een mondelinge overeenkomst aangaat. Deze mondelinge overeenkomst is hierdoor vrijblijvend en alle toepassingen staan hieronder vermeld. De algemene voorwaarden staan vermeld op onze website en in onze applicatie: https://vandenbrinktrainingen.nl/algemene-voorwaarden/

  2. VERANTWOORDELIJKHEID
  Alle trainingen die worden verzorgd door Vandenbrinktrainingen zijn op eigen risico. Deelnemer is zelfverantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid bij deelname. Vandenbrinktrainingen kan u verplichten om een verwijsbrief van huisarts of fysio te gaan halen. De deelnemer dient zelf verzekerd te zijn tegen ongevallen. 
 2. INTAKE
  De intake is belangrijk voor deelnemers bij Vandenbrinktrainingen. De intake is gratis en kan persoonlijk of telefonisch. Dit wil zeggen dat wij u persoonlijk bevragen, zodat wij gericht kunnen starten met personal training en advies geven bij small group en/ of bootcamp. De intake wordt digitaal, schriftelijk of mondeling gedaan. Dit is afhankelijk van de dienst die wordt afgenomen. Alle informatie wordt op een veilige plek opgeborgen. Zie ook artikel 15 AVG. Al uw gegevens worden ook vermeld in uw persoonlijke omgeving waar u alles in kunt regelen.

  4. LOCATIE EN TIJD
  Wanneer de intake is afgerond, bespreken wij het tijdstip en de locatie van de trainingen. De tarieven worden besproken bij de intake. Wanneer er door omstandigheden niet getraind kan worden, moet dit minimaal 24 uur van tevoren bekend worden gemaakt per whatsApp, sms, telefoon, persoonlijke app of mail. Wanneer dit binnen 24 uur is, worden de kosten doorberekend aan de klant. Wanneer de klant op tijd is met afmelden, kijken we naar een andere dag waarop de training ingehaald kan worden. Lukt dit niet, dan schuift deze sessie op, zodat die aan het einde van alle sessies komt. Wij verlengingen bijna al onze diensten automatisch met een maand en zijn maandelijks opzegbaar.

  5. ZIEKTEMELDING VANUIT DE KLANT
  Bij ziektemelding wordt er NIET gehandeld zoals bij punt 4 staat vermeld. Wij staan voor gezondheid dus annuleren wij hem kosteloos bij ziekte tenzij het ons opvalt dat er te vaak geannuleerd wordt. Wij willen wel de stok achter de deur zijn! Daarom hanteren wij de regel, 2 trainingen per kwartaal (3 maanden) kunnen door ziekte kosteloos worden geannuleerd binnen 24 uur. Wanneer de ziektemelding langer dan 3 weken duurt, kunnen wij (VandenBrinkTrainingen) de duur van de overeenkomst stil leggen omdat er een plekje wordt vastgehouden. Ook kan de klant op advies van een erkende arts de overeenkomst stil leggen. Wanneer het op advies is van een arts blijven de trainingen staan totdat het weer mag van de arts.

  6. Houdbaarheid en uitzonderingen
  Op al onze diensten zit een houdbaarheid wanneer de klant stopt met 1 van onze diensten.
  6.1 PT
  – 6 maanden na de laatste factuurdatum
  6.2 Duo tot Small Group
  – Maand abonnement.
  – Maandelijks opzegbaar.
  – Bij ziekte geen verrekening met VDBT omdat wij een totaalprijs hanteren (Lage
  kosten p.p.)
  – Vakantiedagen en nationale feestdagen (klant en VDBT) kunnen worden verrekend
  met een maand stop. Maand stop kan ingediend worden bij 5 trainingsdagen.
  – Vaste trainingsdagen (in overleg is verplaatsten mogelijk)
  6.3 Bootcamp abonnement
  – Maand abonnement.
  – Maandelijks opzegbaar.
  – Inschrijven op verschillende dagen.
  – Vakantiestop of winterstop is mogelijk, deze stop gaat in op de datum van de
  start van het abonnement.
  6.4 Bootcamp strippenkaart
  – Op alle strippenkaart zit een houdbaarheid om een stok achter de deur te hebben.
  – Houdbaarheid per strippenkaart staat vermeld in onze applicatie.
  – De strippenkaarten zijn niet verlengbaar.
  – Op advies van een erkende arts zijn de strippenkaarten wel verlengbaar.
  – Strippenkaarten zijn niet overdraagbaar en er worden geen betaling terug gestort wanneer er door
  wat voor reden dan ook niet meer getraind kan worden.

  7. LEEFSTIJL
  Vandenbrinktrainingen kan u ook helpen aan een gezonde leefstijl. Voeding, beweging en rust zijn de 3 pijlers.
  7.1 Voeding
  – Advies op maat via een applicatie.
  – Richtlijnen bij PT, Duo, Small group en Bootcamp
  7.2 Training
  Diverse training persoonlijk, groepen of online coaching.
  7.3 Rust & mindset
  Coaching bij onze diensten.
  Bij voeding is balans belangrijk en wordt afgestemd op uw dagelijkse behoefte. We zijn geen diëtist en zijn daarom niet aftrekbaar bij uw zorgverzekering. Heeft u een allergie of geloofsovertuiging? Geen probleem! Wij geven richtlijnen of advies op maat maar u bent zelfverantwoordelijk voor wat u eet. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld op basis van de richtlijnen die wij geven.
 3. WEL OF NIET BEHALEN VAN HET TRAININGSDOEL
  Onze trainingen worden gedaan op basis van het doel van de klant. Dit door de juiste opbouw om het doel op een veilige, leuke en verantwoordelijke manier te behalen. Wij handelen in opdracht, maar bij het niet behalen van het doel door externe factoren, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. Voor elke training is er een inspanningsverplichting om het gewenste doel te behalen. Vandenbrinktrainingen kan alleen aansprakelijk worden gesteld bij tekortkoming en uitvoering in adviezen of personal trainingen. Met betrekking op weerbaarheidstrainingen i.c.m. hulpverlening bepalen wij zelf wanneer er noodzaak is om iets te melden. Zie hiervoor ook punt 15.5 AVG reglement. 
 4. ONTBINDEN
  Vandenbrinktrainingen is gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
  Wanneer er sprake is van ongewenste intimiteiten staken wij (VDBT) de training en ontbinden wij per direct onze overeenkomst.
  Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts (zie ook punt 4) of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van de besproken trainingslocatie. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient dan te worden overlegd aan Vandenbrinktrainingen. 
 5. BETALING & BETALINGEN MET BETREKKEN OP AKKOORD ALGEMENE VOORWAARDEN
  Betalingen kunnen via iDEAL of overgemaakt worden via internetbankieren. De klant ontvangt altijd een factuur met verwijzing naar deze algemene voorwaarden op de website. Bij betaling gaat men automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Betalingen zijn altijd binnen 14 dagen na factuurdatum of net voor de tweede trainingssessie. Wanneer er niet op tijd voldaan is, kan Vandenbrinktrainingen deze les annuleren. De kosten worden dan wel doorberekend wanneer er niet op tijd is geannuleerd. Wanneer de prijzen binnen Vandenbrinktrainingen stijgen, heeft de klant in dit geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Wanneer er door wat voor reden dan ook de sessies of adviezen niet meer gedaan kunnen worden, wordt het openstaande bedrag niet teruggestort. Wel is het openstaande bedrag overdraagbaar aan derden, zodat deze persoon op uw bedrag de sessie afmaakt.

   

 6. UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN
  De training of trainingen kunnen niet doorgaan door:
  – Ziekte (zie punt 5)
  – Overlijden (nader overleg, wij denken dan graag met u mee)
  – Ongevallen (zie punt 5)
  – Gaat u op vakantie, meld dit dan minimaal 14 dagen voor vertrek aan Vandenbrinktrainingen. De trainingen blijven dan staan en worden na uw vakantie weer opgepakt.
  – Gaat Vandenbrinktrainingen op vakantie dan annuleren wij de trainingen of de trainingen worden opgeschoven, bij abonnementen, zie punt 6.

  Op feestdagen (Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Bevrijdingsdag, Koningsdag, Kerst en Oudjaarsdag) zijn wij gesloten met eventuele uitzonderingen van de Bootcamptrainingen of in goed overleg met de klant. Wanneer de training niet door gaat worden er geen kosten berekend. Bij abonnementen zie punt 6. We spreken eventueel wanner de agenda’s dat toelaten een nieuwe datum af, zodat u deze sessie kunt inhalen.

  12. GEZONDHEID
  Door betaling van de factuur verklaart de deelnemer automatisch gezond te zijn. Bij twijfel dient de klant toestemming van een erkende arts te hebben. De deelnemer is verplicht om voor en tijdens de trainingen aan te geven wanneer er een verandering in het lichaam plaatst vindt, zoals conditie, kortademigheid en/of pijntjes in het lichaam. Bij griep gaan de trainingen niet door. Meld u, indien mogelijk, 24 uur van tevoren af en meld dat er een twijfel is om te komen trainen. Wanneer u wel komt als u ziek bent, dan zijn we genoodzaakt u weer naar huis te sturen. We zijn schappelijk en denken graag mee. Punt 5 is een voorwaarde, maar er zijn uitzonderingen. 
 7. ONLINE
  Online coaching voeding.
  – gratis intake (persoonlijk of telefonisch)
  – contact via mail of WhatsApp
  – telefonisch contact is mogelijk op afgesproken tijdstippen
  – elke dag een nieuw schema
  – elke week moet het gewicht en elke 2 weken moeten de centimeters worden doorgestuurd.
  – maand abonnement is maandelijks opzegbaar.
  Online coaching trainingsschema.
  – gratis intake (persoonlijk of telefonisch)
  – contact via mail of WhatsApp
  – telefonisch contact is mogelijk op afgesproken tijdstippen
  – elke 4-8 weken een nieuw schema afgestemd op jouw doel.
  – maand abonnement is maandelijks opzegbaar.
 8. EIGENDOM
  Alle informatie die staat vermeld op de website zijn eigendom van Vandenbrinktrainingen. Alleen met toestemming van Vandenbrinktrainingen mag u teksten en/of foto’s van de website halen. 
 9. AVG-VERKLARING 

Binnen Europa is er een wet die regelt hoe bedrijven, instanties en ook Vandenbrinktrainingen om moet gaan met persoonsgegevens. Hiervoor is een privacyverklaring opgesteld. 

15.1 PRIVACYVERKLARING
Vandenbrinktrainingen is gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73136441. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement bij een overeenkomst bij VandenBrinkTainingen. Deze privacyverklaring omschrijft ook welke persoonsgegevens VandenBrinkTrainingen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

15.2 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Vandenbrinktrainingen verwerkt persoonsgegevens van u bij inschrijving, deelname of verkoop van:
– Diverse diensten en trainingen (intake + factuur)
– Inschrijving voor voedingsadviezen (intake + factuur)
– Onlinediensten.
– Verkoop van VDBT SPORTSWEAR (factuur)
Bij de intake wordt uw mail veiliggesteld om mogelijke informatie met u te delen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Vandenbrinktrainingen verzamelt de (persoons)gegevens in de Trainin applicatie en vragen naar een medicatielijst, blessures en belangrijke intakevragen bijvoorbeeld van een arts.
– Browsercookies 

Vandenbrinktrainingen kan deze gegevens gebruiken om:
– Het opmaken van facturen
– Informatie met u te delen, niet aan derden

15.3 INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met Vandenbrinktrainingen via de contactpagina op de website voor:
– Meer informatie over de wijze waarop Vandenbrinktrainingen persoonsgegevens verwerkt;
– Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
– Inzage in de persoonsgegevens die Vandenbrinktrainingen met betrekking tot u verwerkt;
– Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Vandenbrinktrainingen 

15.4 BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
– Vandenbrinktrainingen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
– Vandenbrinktrainingen treft adequate, technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. 

15.5 DERDEN
Vandenbrinktrainingen kan uw gegevens aan derden verstrekken:
– Zonder overleg: aan de accountant van Vandenbrinktrainingen
– Met toestemming van de klant: aan de fysio, arts of wanneer er sprake is van weerbaarheidstrainingen rondom het traject.

15.6 WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.